តើអ្នកអាចរកឃើញកំហុសឆ្គងនៅក្នុងរូបនេះដោយប្រើពេលត្រឹមតែ១០វិនាទីដែរទេ? ៩០% រកមិនមើលឃើញទេ

ប្រសិនបើអ្នកជឿថាអ្នកជាមនុស្សដែលចូលចិត្តផ្តោតអារម្មណ៍ដោយលម្អិត ហើយមានភ្នែកមុតល្អ នោះអ្នកប្រាកដជារីករាយនឹងការដោះស្រាយលំហាត់ទាំងនេះ។

ឥឡូវនេះយើងផ្តល់ជូនអ្នកនូវឱកាសមួយដើម្បីបង្ហាញពីជំនាញស៊ើបអង្កេត និងកែវភ្នែកមុតស្រួចរបស់អ្នក និងសាកល្បងសមត្ថភាពរបស់អ្នកជាមួយនឹងរូបភាពខាងក្រោម។

តើអ្នកអាចសម្គាល់កំហុសបានឬទេ?

រថភ្លើង


2222

ជាដំបូងនេះ គ្រាន់តែជារូបថតនៃរថភ្លើងពីរប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែវាមានកំហុសដែលអ្នកត្រូវរក។

រថភ្លើងនៅខាងឆ្វេងមានតែកន្លែងដឹកអ្នកដំណើរ អត់មានក្បាលរថភ្លើង។ ចំណែកឯរថភ្លើងទី ២ មានក្បាលពីរ និងគ្មានកាប៊ីនទាល់តែសោះ។

ប្រភព៖ rd.com