តើមានការ៉េប៉ុន្មាននៅក្នុងរូបភាពនេះ?

ខួរក្បាលរបស់យើង គឺត្រូវការហ្វឹក​ហាត់។ ការធ្វើលំហាត់ប្រាណខួរក្បាលមានសារៈសំខាន់ដូចការហាត់ប្រាណដទៃទៀតដែរ ហើយអ្វីដែលល្អជាងនេះទៅទៀតវាធ្វើឱ្យអ្នកសប្បាយរីករាយ!

លំហាត់ប្រាណខួរក្បាល គឺជាវិធីដ៏ល្អមួយដើម្បីរក្សាខួរក្បាលរបស់អ្នកឱ្យល្អ ហើយគិតលឿន ដូច្នេះពួកយើងបានជ្រើសរើសយកលំហាត់មួយ សម្រាប់អ្នក!

សូមប្រាប់មកពួកខ្ញុំ តើអ្នកឃើញមានការ៉េប៉ុន្មាន?

សូមក្រឡេកមើលរូបភាពខាងក្រោមហើយរាប់ការ៉េនៅក្នុងនោះ!

Squares 01

ពេលមើលដំបូងដូចសាមញ្ញណាស់ ប៉ុន្តែពេលមើលយូរទៅទើបដឹងថាមិនងាយនោះទេ។ ចូរមើលតាមសម្រួល ហើយរាប់ការ៉េទាំងអស់នេះ។


Squares 02

ត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅ?

ចម្លើយគឺ ៤០។

ចូរមើលរូបខាងក្រោមនេះ​សម្រាប់ របៀបរាប់។

Squares 03

ប្រភព៖ tiffytaffy.com