តើអ្នកអាចរកឃើញកន្លែងខុសគ្នាក្នុងរូបនេះទេ?

តើមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ដែលបាន “ជំនាញមើលលម្អិត” ទៅក្នុង CV របស់ពួកគេ?

មែនហើយ ឥឡូវនេះអ្នកអាចសាកល្បងជាមួយរូបថតថ្មីមួយដែលមានភាពខុសគ្នាពីរចំនុច។

ខាងក្រោមនេះអ្នកអាចឃើញរូបថតពីរសន្លឹកស្ទើរតែដូចគ្នា ដែលមានស្ត្រីម្នាក់កំពុងឈរសម្លឹងមើលទៅក្រៅបង្អួច។

Spot The Difference 02

រូបថតនេះមើលទៅមានពណ៌ប្រផេះបន្តិច ដោយផ្ទៃមេឃនៅខាងក្រៅគ្របដណ្តប់ដោយពពក។

អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងរូបភាពទាំងពីរនេះ ហាក់ដូចជាដូចគ្នាណាស់ លើកលែងតែចំនុចលម្អិតតូចពីរ។

តើអ្នកអាចសម្គាល់ភាពខុសគ្នាបានឬនៅ?


ចូលមើលលម្អិតទាំងអស់គ្នា តើអ្នករួចរាល់ហើយឬនៅ?

ប្រសិនបើអ្នកនៅតែពិបាកកត់សម្គាល់អំពីភាពខុសគ្នា អ្នកអាចពិនិត្យមើលចម្លើយខាងក្រោម។

ចម្លើយ

Spot The Difference 03

យើងបានដាក់រូបថតខាងក្រោមម្តងទៀត ប៉ុន្តែពេលនេះភាពខុសគ្នាត្រូវបានគូសជាពណ៌ក្រហម។ ក្នុងរូបនេះមានចំនុចមួយរាងច្បាស់ និងមួយទៀតមិនសូវច្បាស់ប៉ុន្មានទេ។ ដំបូងអ្នកអាចឃើញរន្ធកណ្តុរនៅជ្រុងខាងក្រោម ហើយប្រសិនបើអ្នកក្រឡេកមើលឱ្យជិតជាងនេះ គឺ មានទូកមួយ នៅលើក្បាលស្ត្រីនេះ។

ប្រភព៖ tiffytaffy.com