តើអ្នកឃើញមានការ៉េប៉ុន្មាននៅក្នុងរូបភាពនេះ?

ខួរក្បាលរបស់យើង គឺត្រូវការហ្វឹក​ហាត់។

ការធ្វើលំហាត់ប្រាណខួរក្បាលមានសារៈសំខាន់ដូចការហាត់ប្រាណដទៃទៀតដែរ ហើយអ្វីដែលល្អជាងនេះទៅទៀតវាធ្វើឱ្យអ្នកសប្បាយរីករាយ!

លំហាត់ប្រាណខួរក្បាល គឺជាវិធីដ៏ល្អមួយដើម្បីរក្សាខួរក្បាលរបស់អ្នកឱ្យល្អ ហើយគិតលឿន ដូច្នេះពួកយើងបានជ្រើសរើសយកលំហាត់មួយ សម្រាប់អ្នក!

សូមប្រាប់មកពួកខ្ញុំ តើអ្នកឃើញមានការ៉េប៉ុន្មាន?

សូមក្រឡេកមើលរូបភាពខាងក្រោមហើយរាប់ការ៉េនៅក្នុងនោះ!

Squares Brainteasers

តើអ្នកឃើញមានការ៉េប៉ុន្មាន?

សូមចងចាំថា មិនមែនអ្វីៗទាំងអស់ដូចអ្វីដែលវាហាក់ដូចជានោះទេ។ ខួរក្បាលរបស់យើងមានទំនោរផ្តោតលើរឿងតែមួយ ដូច្នេះវាអាចនឹងមើលរំលងទិដ្ឋភាពជាក់លាក់នៃរូបភាព និងលុបព័ត៌មានជាក់លាក់ខ្លះៗ។


ដូច្នេះសូមចំណាយពេលរបស់អ្នក ហើយក្រឡេកមើលទៅឆ្ងាយពីរូបភាពមួយភ្លែត។

ធ្វើដូចនេះជាច្រើនដង ដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើអ្នកបានរាប់ខ្វះអ្វីខ្លះ។

បន្ទាប់ អ្នកអាចដកពណ៌ចេញពីការេ ដើម្បីឱ្យអ្នកឃើញចម្លើយកាន់តែច្បាស់។

Squares Brainteasers 2

ចម្លើយគឺ ... ១១!

រូបភាពខាងក្រោមនេះ នឹងប្រាប់អ្នកពីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកចង់ដឹង។

Squares Brainteasers 3

ប្រភព៖​ tiffytaffy.com