ហ្វេន K-POP បង្ហោះសារទៅកាន់ ទេព បូព្រឹក្ស ថានឹងគាំទ្រមើលវីដេអូចម្រៀងនេះរហូតដល់បាន ១ លានដងក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោង

កាលពីមិ្សលមិញនេះ ទេព បូព្រឹក្សបានបង្ហោះវីដេអូចម្រៀងឈុតខ្លីថ្មីមួយ ដែលបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍មហាជនជាច្រើននៅលើបណ្តាញសង្គម ដែលធ្វើឱ្យអ្នកគាំទ្រកោតសរសើរឥតឈប់។

Screen Shot 2021 11 22 At 1.59.19 PM Copy

ក្នុងនោះដែរ ក៏មានក្រុមអ្នកគាំទ្រ K-POP បានបង្ហោះសារទៅកាន់ ទេព បូព្រឹក្ស ថាពួកគេពិតជាកោតសរសើរនឹងស្នាដៃមួយនេះណាស់ ជាពិសេសមានមោទនភាពខ្លាំងមែនទេន ដែលកូនខ្មែរអាចបង្កើតវីដេអូចម្រៀងដែលមានគុណភាពល្អដូចប្រទេសជិតខាង។

1

អ្នកគាំទ្រ K-POP បានបន្តទៀតថា ពួកគេនឹងបង្ហាញការគាំទ្រទៅបូព្រឹក្ស ដោយធ្វើការចាំមើលវីដេអូចម្រៀងរបស់បូព្រឹក្សដើម្បីទទួលបាន ១ លានដងក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោង។

Official Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=2rntLtowOVc


MV Boprek Previously: https://www.youtube.com/watch?v=JqKh8n1jOV0

Picture1

Screen Shot 2021 11 22 At 1.58.42 PM Copy

Screen Shot 2021 11 22 At 1.59.03 PM Copy

Screen Shot 2021 11 22 At 1.59.26 PM Copy

Screen Shot 2021 11 22 At 1.59.31 PM Copy