ពេលនេះក៏ជឿហើយថា មនុស្សគ្រប់រូបមិនអាចជោគជ័យរឿង៣យ៉ាងនេះ ក្នុងពេលតែមួយបានឡើយ!

ពេលនេះក៏ជឿហើយថា មនុស្សគ្រប់រូបមិនអាចជោគជ័យរឿង៣យ៉ាងនេះ ក្នុងពេលតែមួយបានឡើយ!

១. បើអ្នកជោគជ័យក្នុងជីវិតគ្រួសារ និងការងារ អ្នកត្រូវតែបរាជ័យ ក្នុងរឿងស្នេហា!

២. បើអ្នកជោគជ័យក្នុងរឿងគ្រួសារ និងស្នេហា អ្នកត្រូវពិបាក និងបរាជ័យក្នុងរឿងការងារ ការរកស៊ី!

៣. បើអ្នកជោគជ័យក្នុងរឿងស្នេហា​ និងការងារ ច្បាស់ណាស់ថា អ្នកក៏ត្រូវតែជួបប្រទះនូវជីវិតគ្រួសារដែលរស់នៅមិនចុះសម្រុង ឬបែកបាក់ ម៉ាក់ប៉ារស់នៅផ្សេងគ្នា!


១

តែបើអ្នកច្បាស់ថា អ្នកជោគជ័យក្នុងរឿងទាំង៣នេះក្នុងពេលតែមួយ អ្នកមានគ្រួសារម៉ាក់ប់ាល្អ មានការងារល្អ ហើយមានមនុស្សស្រឡាញ់ក៏ល្អ តែខ្ញុំក៏ជឿថា ជីវិតអ្នកនៅតែមិនអាចមានក្ដីសុខ

ហើយការដែលគ្មានក្ដីសុខនេះ វាក៏កើតឡើងពីចិត្តរបស់អ្នកខ្លួនឯង ដែលមិនផ្ដល់ក្ដីសុខឱ្យខ្លួនឯង អ្នកនៅតែគិតផ្ដេសផ្ដាស ពូកែខឹង ពូកែអន់ចិត្ត ពូកែគិតច្រើនតែម្នាក់ឯង ដូច្នេះជីវិតអ្នក អ្នកនៅតែមានអារម្មណ៍ថា ខ្លួនឯងខ្វះខាត ព្រោះតែខ្លួនមិនចេះពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលខ្លួនឯងមាន ...!!!

#ក្នុងចិត្ត #មនុស្សចុងក្រោយ #sadlife #Knongsrok See Less