តើអ្នកអាចរកឃើញខ្លាឃ្មុំផេនដាលាក់ខ្លួននៅក្នុងសត្វដំរីទាំងនេះទេ?

តើអ្នកអាចរកខ្លាឃ្មុំផេនដាក្នុងចំណោមដំរីទាំងអស់នោះបានទេ?

អ្នកមានពេលតែមួយនាទីប៉ុណ្ណោះ!

មុនពេលអ្នកចាប់ផ្តើម ចូរក្រឡេកមើលរូបភាពនេះ ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្នកចូលចិត្ត Where’s Waldo ដែរឬទេ?

ប្រហែលជាខ្ញុំមិនដឹងអំពីអ្នកទេ ប៉ុន្តែខ្ញុំស្រឡាញ់ Where’s Waldo ណាស់។

ខ្ញុំជាអ្នកស្វែងរក ហើយបញ្ហាប្រឈមបែបនេះធ្វើឱ្យខ្ញុំរីករាយ និងលើកទឹកចិត្តខ្ញុំ។

ដោយសារតែយើងដឹងថាអ្នកជាអ្នកគាំទ្រនៃបញ្ហាប្រឈមនេះ យើងបានបង្កើតភារកិច្ចនេះសម្រាប់អ្នកបាន!

តើអ្នកអាចរកខ្លាឃ្មុំផេនដាឃើញទេ?

មិនអីទេ ខ្ញុំបានអនុវត្តពេញមួយជីវិតកុមារភាពរបស់ខ្ញុំ ហើយខ្ញុំចាត់ទុកខ្លួនឯងជាអ្នកជំនាញ! ប៉ុន្តែភារកិច្ចនេះពិបាកណាស់! ខ្ញុំចំណាយពេលមួយម៉ោង ដើម្បីព្យាយាមមើលខ្លាឃ្មុំផេនដាក្នុងចំណោមដំរីទាំងអស់នេះ!

Elephants 1


តើអ្នករកឃេីញខ្លាឃ្មុំផេនដាឬនៅ??

ប្រសិនបើចម្លើយរបស់អ្នក គឺវិជ្ជមាន សូមអបអរសាទរ។ អ្នក គឺជាគីឡូPro!

ក្នុងករណីដែលអ្នកស្វែងរកខ្លាឃ្មុំផេនដាមិនឃើញ កុំអស់សង្ឃឹម។ យើងនឹងណែនាំអ្នក!

ព័ត៌មានជំនួយ៖ ចូរយកចិត្តទុកដាក់លើផ្នែកខាងស្តាំនៃរូបថត!

តើវាពិបាកពេកមែនទេ?

ចម្លើយ៖ អ្នកអាចរកខ្លាឃ្មុំផេនដាបានប្រសិនបើអ្នកក្រឡេកមើលជួរទី ៧ ដែលចាប់ផ្តើមពីក្រោមឡើងលើ។ នៅពេលដែលអ្នករកឃើញជួរទីប្រាំពីរ សូមក្រឡេកមើលមុខទីពីរ ពីផ្នែកខាងស្តាំអ្នកនឹងឃើញខ្លាឃ្មុំផេនដា!

Elephants 2

ប្រសិនបើអ្នករកមិនឃើញពេលនេះ សូមកុំអស់សង្ឃឹម! នៅពេលអនាគតយើងនឹងចែករំលែកហ្គេមបែបនេះជាច្រើនទៀត! បញ្ហានៅទីនេះ គឺខ្លាឃ្មុំផេនដាលាយបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះជាមួយដំរី!

ប្រភព៖ iheart.com | tiffytaffy.com