រឿងរ៉ាវហួសចិត្តមួយចំនួន ដែលក្មេងសម័យឥឡូវគ្មានថ្ងៃស្គាល់បទពិសោធន៍ជូរចត់អស់ទាំងនេះឡើយ!

បច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្នកាន់តែជឿនលឿន ខណៈយើងឃើញក្មេងៗអាយុមិនទាន់ប៉ុន្មានផងមានឧបករណ៍អេឡិចត្រូណិចកាន់នឹងដៃ​ ដូចជាឧបករណ៍កម្សាន្ត iPhone iPad ឬក៏របស់លេងហ្គេមបែបទំនើបៗ។

ប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកទៅក្រោយប្រហែឡល ១៥ឆ្នាំមុនវិញ កាលពីបច្ចេកវិទ្យាមិនទាន់ជឿនលឿនដូចបច្ចុប្បន្ន មនុស្សជាច្រើនតែងជួបនឹងរឿងរ៉ាវដែលក្មេងៗបច្ចុប្បន្នខ្លះ សឹងតែមិនជឿ តែវាជាការពិត។

តោះមើលរូបភាពខាងក្រោម ហើយជួយឆ្លើយម្នាក់មួយម៉ាត់ផង ថាតើអ្នកធ្លាប់ជួបនឹងរឿងមួយណាខ្លះ?

15941338_203055976830770_8455198237475190263_n

Screen Shot 2021 04 08 At 9.02.38 AM

Screen Shot 2021 04 08 At 9.02.53 AM

Screen Shot 2021 04 08 At 9.03.03 AM

Screen Shot 2021 04 08 At 9.03.13 AM

Screen Shot 2021 04 08 At 9.03.24 AM

Screen Shot 2021 04 08 At 9.03.33 AM


Screen Shot 2021 04 08 At 9.03.41 AM

Screen Shot 2021 04 08 At 9.03.50 AM

Screen Shot 2021 04 08 At 9.04.03 AM

Screen Shot 2021 04 08 At 9.04.11 AM

Screen Shot 2021 04 08 At 9.04.18 AM

Screen Shot 2021 04 08 At 9.04.25 AM

Screen Shot 2021 04 08 At 9.04.34 AM

Screen Shot 2021 04 08 At 9.04.41 AM

Screen Shot 2021 04 08 At 9.04.49 AM

Screen Shot 2021 04 08 At 9.04.57 AM