រូបគំនូរទាំងនេះនឹងស្រាយចំងល់របស់អ្នកចំពោះកូនតួអង្គវីរបុរសល្បីៗនឹងទៅជាយ៉ាងណា

វិចិត្រករ Eduardo Lucas Nascimento គូរគំនូរតួអង្គវីរបុរសល្បីៗ បង្ហាញអំពីផ្នែកមួយដែលអ្នកមិនបានគិតដល់។ តួអង្គនៅក្នុងសៀវភៅគំនូរជីវចល ដែលពិភពលោកស្រឡាញ់បំផុត ក្លាយជាឪពុក ហើយគាត់ទៅមើលកូនរបស់គាត់។

១. កូនរបស់ Aquaman, Batman, Superman, Flash និង Wonder Woman

Superhero 1

២. គុណសម្បត្តិនៃមិត្តភាពមិនធម្មតា

Superhero 2

៣. កូនប្រុសរបស់ Batman និង Superman លេងជាមួយគ្នា

Superhero 3

៤. Batman ផ្តល់ក្តីស្រឡាញ់ និង ការគាំទ្រមិនត្រឹមតែកូនប្រុសរបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងផ្តល់ឱ្យកុមារដែលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរទៀតផង។ កំពូលវីរៈបុរសពិតៗ!

Superhero 4

៥. Batman Jr.

Superhero 5

៦. កូន Iron Man

Superhero 6

៧. កូន Chuck Norris

Superhero 7

 ៨. ទារកគួរឱ្យស្រឡាញ់របស់ Alien

Superhero 8

៩. កូន Martian


Superhero 9

១០. កូន Aquaman

Superhero 10

១១. កូន The Flash

Superhero 11

១២. កូន Hawkeye

Superhero 12

១៣. កូន Robo

Superhero 13

១៤. កូន Spider Man

Superhero 14

១៥. កូន Fantastic

Superhero 15

១៦. កូន Wolverine

Superhero 16

ប្រភព៖​ brightside.me