២៩រូបភាព របស់ជនបរទេស ថតនៅប្រាសាទក្នុងក្រុងសៀមរាប ដែលសុទ្ធតែជាប្លង់ស្អាតៗ ដែលខ្មែរយើងមិនសូវចាប់អារម្មណ៍

រូបភាពជាច្រើនសន្លឹករបស់គូស្នេហ៍ជនបរទេសមួយគូដែលមានភាពល្បីល្បាយពេញបណ្តាញសង្គម ដោយសារតែរូបភាពទាំងនោះថតនៅក្រុងសៀមរាម ប្រទេសកម្ពុជាយើង សុទ្ធតែជាប្លង់ស្អាតៗ ដែលធ្វើឱ្យរូបភាពពួកគេទាំងពីរមានភាពទាក់ទាញទាំងក្នុងស្រុកយើង និងនៅក្រៅប្រទេស។

បងប្អូនខ្មែរយើងភាពច្រើនគាត់មិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍និងប្លង់ទេសភាពស្អាតៗនៅក្រុងសៀមរាមទេ ដោយពួកគាត់ទៅដល់ថតយកៗ ដោយសារតែគាត់មិនបានដឹងថាគួរតែថតនៅត្រង់ណាដែលស្អាត។

ថ្ងៃនេះក្រុមការងារយើងសូមលើកយករូបភាពនៃគូស្នេហ៍ជនបរទេសនេះមកដើម្បីបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីប្លង់ស្អាតៗដែលពួកគេទាំងពីរបានថត។

43318898_2171775763099801_7109145364304756736_o

43623017_2171775789766465_1082274386418860032_n

43522848_2171775819766462_3815629459499778048_o

43509351_2171775846433126_2848606642113609728_o

43508913_2171775889766455_4791528969264431104_n

43460578_2171775939766450_6368349448040349696_o

43519257_2171775963099781_2204496207823241216_n

43431451_2171776003099777_8915531857936777216_n

43407038_2171776033099774_4393483194251345920_n

43519204_2171776069766437_8423791487325569024_n

43561603_2171776113099766_3626265691448934400_o

43473459_2171776136433097_6757982511696969728_o

43531090_2171776159766428_7790842659425222656_n

43610580_2171776223099755_5432312852599799808_n


43433445_2171776296433081_8660750296244289536_o

43419373_2171776323099745_802473261542670336_o

43579706_2171776413099736_7702163735225303040_n

43480494_2171776449766399_2400930381101531136_n

43504208_2171776473099730_6326532731618459648_o

43500727_2171776519766392_5800054360574525440_n

43434715_2171776543099723_5493361410370961408_o

43544681_2171776586433052_1886711135210569728_n

43596092_2171776619766382_4205816191685492736_n

43674825_2171776669766377_8950568586229841920_o

43614866_2171776706433040_4588062938090176512_n

43544719_2171776749766369_327524649690726400_o

43422133_2171776803099697_3960031074649636864_n

43542670_2171776836433027_1273716652352995328_o

43411565_2171776873099690_7349227434786422784_n

 

ដោយ៖ វីរៈ