ស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ឬនៅ? ជ្រើសរើសយកនិមិត្តសញ្ញាព្រះអាទិត្យមួយដើម្បីជាតំណាងឱ្យសេចក្តីពិតរបស់អ្នក

អ្នកអាចស្វែងយល់អំពីខ្លួនអ្នកតាមវិធីផ្សេងៗ ក្នុងនោះការជ្រើសរើសយកនិមិត្តរូបព្រះអាទិត្យក៏អាចបង្ហាញថាអ្នកជាមនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលបែបណាបានដែរ៖

9

ព្រះអាទិត្យទី១

ព្រះអាទិត្យទី១តំណាងឱ្យបញ្ញានិងសេចក្តីច្បាស់លាស់។ អ្នកគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានចំណេះដឹងនិងតែងទាមទាររកយុត្តិធម៌ក្នុងជីវិត។ អ្នកមាននូវភាពហំហួនពីកំណើតដែលនាំឱ្យអ្នកអាចក្លាយជាមេដឹកនាំដ៏ល្អម្នាក់ទៅថ្ងៃអនាគត។

ព្រះអាទិត្យទី២

ព្រះអាទិត្យទី២តំណាងឱ្យសេចក្តីស្ងប់និងភាពមុឺងម៉ាត់។ អ្នកគឺជាមនុស្សដែលបង្កប់ទៅដោយអាថ៌កំបាំងនិងពោរពេញទៅដោយចម្ងល់។ អ្នកតែងសាកសួរអំពីអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតអ្នកនិងវិនិច្ឆ័យបានម៉ត់ចត់មុននឹងធ្វើការអនុម័តទៅលើរឿងអ្វីមួយ។


ព្រះអាទិត្យទី៣

ព្រះអាទិត្យទី៣តំណាងឱ្យសេចក្តីពិតនិងភាពមិនលម្អៀង។ អ្នកគឺជាមនុស្សដែលតែងលាក់បាំងអារម្មណ៍ពិតរបស់ខ្លួនដោយសារខ្លាចក្រែងចិត្តអ្នកដ៏ទៃ។ អ្នកគឺជាមនុស្សដែលតែងដើរលើផ្លូវកណ្តាលមិនលម្អៀងទៅខាងណាតែម្ខាងនោះទេ។

ព្រះអាទិត្យទី៤

ព្រះអាទិត្យទី៤តំណាងឱ្យឥទ្ធិពលនៃញាណនិងសេចក្តីមេត្តា។ អ្នកតែងតែមានញាណមួយប្រាប់អ្នកថាគួរធ្វើអ្វី មិនគួរធ្វើអ្វីហើយមិនងាយខុសនោះទេ។ អ្នកមានធម៌មេត្តាទៅលើអ្នកដ៏ទៃនិងតែងជាខ្នងបង្អែករបស់ពួកគេនៅពេលមានទុក្ខ៕

ប្រភព៖ បរទេស

អំពីអ្នកសរសេររបស់យើង៖ PECH PHEARUN

News (38)

Tel: