ទិដ្ឋភាពនៃពិធីភ្ជាប់ពាក្យ ពេជ្រ សោភា និង ឆឹមសក្កា ពិតជាប្រណីតណាស់!!!

ខានទាក់ទងគ្នា មិនមែនមានន័យថា យើងភ្លេចគ្នាទេ!មិននិយាយជាមួយគ្នា មិនមែនមានន័យថា យើងឈប់ស្រឡាញ់គ្នាទេ!បែកគ្នាមួយរយៈ មិនមែនមានន័យថា យើងបែកគ្នានោះទេ!​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្ងប់ស្ងាត់ពីគ្នា មិនមែនមានន័យថា យើងឈ្លោះគ្នានោះទេ!

មិនបង្ហាញអ្វីពីគ្នា មិនមែនមានន័យថា យើងមិនខ្វល់ពីគ្នានោះទេ!ពេលវេលា នឹងបញ្ជាក់គ្រប់យ៉ាង ពេលវេលា នឹងបង្ហាញការពិត ចិត្តយើងនៅមានឱ្យគ្នា ឆ្ងាយគ្នាប៉ុនណា គង់តែត្រឡប់មករកគ្នាវិញ ... ​​ចិត្តយើងនៅតែស្រឡាញ់គ្នា ទោះបីបែកគ្នាយូរប៉ុនណា ក៏មិនអាចបំភ្លេច ឬបោះបង់គ្នាចោលដែរ ...!

គ្មានអ្វីដែលថា អាចបញ្ឈប់ ឬបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងរវាងយើងបានឡើយ ​ដរាបណាយើងទាំងពី មិនព្រមបញ្ចប់ ​​ហើយក៏មិនបានឈប់ស្រឡាញ់គ្នា ...! #មិត្ត១០០ឆ្នាំ #ក្នុងចិត្ត

ប្រភពរូបភាព ៖ @ប្រសិទ្ធសិរី សំអាងការ

1

2

3


4

6

7

8

9

5