ចង់មើលផ្កាសាកឺរ៉ាមិនបាច់ចាំទៅជប៉ុនទៀតទេ! ឥឡូវនេះផ្កាសាកឺរ៉ា ដែលសាលារាជធានីភ្នំពេញដាំ បានចេញផ្ការីកស្គុះស្គាយហើយ!

អ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាផ្កាសាកឺរ៉ាគឺមានតែនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលវាចាប់ផ្តើមរីកចាប់ពីខែ២ និងផ្កាសាកឺរ៉ាខ្លះរីកនៅខែ៤។ ដោយឡែកយោងទៅតាមផេកផ្លូវការ សាធារណការ រាជធានីភ្នំពេញ បានបង្ហាញថាផ្កាសាកឺរ៉ាដែលនៅតាមបណ្តោយសួនច្បាមាត់ទន្លេរបានចេញផ្ការីកស្គុះស្គាយហើយ។

Screen Shot 2019 02 15 At 1.43.12 PM

នៅក្នុងនោះក៏មានអ្នកបញ្ចេញមតិជាច្រើនផងដែរ ដោយអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថា ផ្កាសាកឺរ៉ានេះពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ សាលារាជធានីភ្នំពេញគួរតែដាំផ្កាប្រភេទនេះឲ្យបានច្រើន នៅតាមសួន និងកន្លែងកំសាន្តផងដែរ។

Screen Shot 2019 02 15 At 1.58.41 PM

Screen Shot 2019 02 15 At 2.02.12 PM

Screen Shot 2019 02 15 At 2.01.46 PM

ខាងក្រោមនេះគឺជាកម្រងរូបភាពរបស់ផ្កាសាកឺរ៉ានៅតាមបណ្តោយសួនច្បាមាត់ទន្លេរ ៖

52553639_778822299145914_3884476488174534656_o


51861028_778822282479249_910829750207905792_o

52024008_778822262479251_7258349942597484544_o

52020853_778822232479254_4590279910014058496_o

52407182_778822189145925_7304466896240246784_o

52692466_778822145812596_5387165840011427840_o

52590414_778822122479265_5847369339509932032_o

51985859_778822095812601_8669301966972649472_o